MD Drifteffekt AB - konsulttjänster och teknisk förvaltning med inriktning på energi- och inomhusmiljöfrågor.

KONSULTTJÄNSTER & ENERGIDEKLARATIONER

Vi har erfarna konsulter och kan erbjuda en bredd av konsulttjänster, som till exempel:

 • Driftcentral, vi är delaktiga i uppbyggnaden av Driftcentralen hos både Statens
  Fastighetsverk och SISAB i Stockholm.
 • Energideklarationer
 • Driftkostnadsanalyser
 • Energiberäkningar
 • Projektledning
 • Inventeringar och kalkyler avseende underhåll utifrån ett energibesparingsperspektiv
 • Stöd vid upphandling av produkter och tjänster
 • Utredningar
 • Besiktningar
Offertförfrågan MD Drifteffekt AB

certifierade energibesiktningsmän FÖR KOMPLEXA BYGGNADER

Klicka här för att komma till Boverkets hemsida och läs mer om vad en energideklaration är.