MD Drifteffekt AB

Konsulttjänster av certifierade energiexperter

Erfarna konsulter

Vi har erfarna konsulter och kan erbjuda en bredd av konsulttjänster, som till exempel:

  • Driftcentral, vi är delaktiga i uppbyggnaden av Driftcentralen hos både Statens
    Fastighetsverk och SISAB i Stockholm.
  • Driftkostnadsanalyser
  • Energiberäkningar
  • Projektledning
  • Inventeringar och kalkyler avseende underhåll utifrån ett energibesparingsperspektiv
  • Stöd vid upphandling av produkter och tjänster
  • Utredningar
  • Besiktningar

Certifierade energiexperter för komplexa byggnader

Vi är certifierade energiexperter

MD Drifteffekt AB
Hagebyslingarn 8
141 69 HUDDINGE

Call Now Button