MD Drifteffekt AB

Om oss & referenser

Om oss

Genom energibesparing gör vi energianvändningen så ekonomiskt effektiv som möjlig.

MD Drifteffekt AB startades av Marcus Merikanto och Daniel Skoglund 2011. Vi erbjuder fastighetsrelaterade tjänster inom drift, energi och fastighetsteknik. Vi har kontor i Stockholm och Strängnäs men arbetar på konsultbasis över hela landet.

Genom vår breda kompetens och långa branscherfarenhet utför vi alltid uppdrag med ett fastighetstekniskt helhetsperspektiv och kan skräddarsy tjänster efter varje enskilt uppdrag. Vi följer marknaden och utvecklar vårt tjänsteutbud i samråd med fastighetsägare och övriga kunders önskemål.

Läs gärna mer om våra tjänster här:

Konsultering
Teknisk förvaltning
Entreprenad

Kvalitet & Miljö

Kvalitetspolicy

Vi ska genom ärlighet och engagemang för kvalitetsfrågor skapa förtroende för vår verksamhet hos anställda, kunder, allmänhet och myndigheter. Kvalitetsfrågor ska införlivas i alla delar av vår verksamhet. Klicka här och läs vidare

Miljöpolicy

Vi ska genom ärlighet och engagemang för miljöfrågor skapa förtroende för vår verksamhet hos anställda, kunder, allmänhet och myndigheter. Klicka här och läs vidare

Referenser

Några av de kunder som vi löpande utför uppdrag åt.

SVF Statens fastighetsverk
SFV förvaltar stora markarealer samt fler än
2 300 fastigheter, bebyggda med cirka 3 100 byggnader, däribland ett stort antal slott, borgar, museer, teatrar, historiska försvarsanläggningar mm.

AB Gröna Lunds Tivoli
Grönalund, Tivoli, konferens mm

Skolfastigheter i Stockholm AB
Skolfastigheter i Stockholm AB är ett kommunalt bolag som äger och förvaltar merparten av Stockholms förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Driftspartner Sverige AB
Driftspartner är ett rikstäckande konsultbolag som effektiviserar driftkostnader för fastighets- och förvaltningsbolag.

Ersta diakoni
Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och non-profit.

Katolska biskopsämbetet
Katolska kyrkan, Stockholms Katolska stift.

Pistongen Fastighets AB
Fastighetsägare och förvaltare av ett flertal medelstora kontors- och industrilokaler i Vallentuna.

MD Drifteffekt AB
Hagebyslingarn 8
141 69 HUDDINGE

Call Now Button