MD Drifteffekt AB - konsulttjänster och teknisk förvaltning med inriktning på energi- och inomhusmiljöfrågor.

TEKNISK FÖRVALTNING & Energieffektivisering

Vi jobbar med det mesta inom fastighetsteknik, - vi bygger, sköter och optimerar installationer på både mindre och större, ofta komplexa fastigheter. Vi bevakar fastighetens energiförbrukning och säkerställer att dess installationer är driftsäkra och energieffektiva. Vi jobbar med de flesta förekommande produkter och fabrikat/varumärken som finns på marknaden.

SKÖTSELAVTAL

Vi erbjuder tillsyn och skötsel av fastigheter. Vi anpassar avtal efter verksamhet och behov. Vi utför även felavhjälpande underhåll, energiuppföljning, underhållsplaner, myndighetsbesiktningar m.m.

Offertförfrågan